Šta znači INFANT?

» infant • muški rod Dete, beba koja još ne može da govori; oznaka za dete u afionskom putničkom saobraćaju;
Španski prestolonaslednik, kraljević, princ (lat.)
"Onaj koji još ne može da govori", tj. dete; prvobitno: naslednik kraljevskog prestola, prestolonaslednik; zatim: kraljev sin, kraljević, kraljevski princ u Španiji i Portugaliji.