Šta znači INFAMANTAN?

» infamantan • pridev Koji škodi časti, koji nanosi sramotu.