Šta znači INEDITA?

» inedita Još neobjavljeni, ili ranije neobjavljivani spisi, anegdote. (lat.)