Šta znači INDULGENTAN?

» indulgentan • pridev Koji prašta, blag, popustljiv, milostiv.