Šta znači INDULGENCIJA?

» indulgencija • ženski rod Popustljivost, blagost, milostivnost; opraštanje, oproštaj; teol. opraštanje grehova; opraštanje grehova za novac, što je katolička crkva činila u Srednjem veku, privikavajući time narod na verovanje da se mogu gresi, čak i budući, novcem otkupiti (trgujući opraštanjem grehova za novac, papa Lav X je ogromnim prihodima od te trgovine, sagradio crkvu sv. Petra u Rimu. (lat.)