Šta znači INDUKTOR?

» induktor • muški rod (elektrotehnika) Indukcioni aparat koji pokazuje jake naponske pojave; varnični induktor.
Sprava za proizvodnju električne struje visokog napona pomoću istosmerne struje niskog napona (lat.)