Šta znači INDUKTIVITET?

» induktivitet • muški rod (elektrotehnika) Koeficijent samoindukcije, odnos između kapaciteta dvaju kondenzatora jednakih po veličini kad je jedan od njih napunjen naročitim dielktrikumom, a drugi je vazdušni kondenzator.