Šta znači INDUKOVATI?

» indukovati • glagol log. Zaključivati (ili zaključiti) iz pojedinačnog o opštem (supr. dedukovati, deducirati);
fiz. U zatvorenom provodniku izazvati električnu struju kretanjem u blizini magneta (magnetna indukcija), ili provodnika kroz koji protiče struje (volta indukcija), ili zatvaranjem i otvaranjem kola struje.