Šta znači INDUKOVANA STRUJA?

» indukovana struja • fizika Električna struja izazvana ili proizvedena indukcijom ili magnetnom indukcijom ili voltaindukcijom