Šta znači INDUKCIONI KALEM?

» indukcioni kalem • fizika Kalem za izazivanje indukovane električne struje.