Šta znači INDUKCIONA VAGA?

» indukciona vaga veoma osetljiva sprava pomoću koje se i spituje unutrašnja sadržina metala, ili se, pomoću elektriciteta, pronalaze u metalu skrivene primese (služi za otkrivanje lažnog novca).