Šta znači INDUKCIONA MAŠINA?

» indukciona mašina • fizika Mašina za proizvođenje indukovane električne struje