Šta znači INDUKCIJA?

» indukcija • ženski rod (elektrotehnika) Faradej je otkrio 183g., da u zatvorenom provodniku bez struje, kada se u njegovoj blizini kreće magnet iili provodnik kroz koji protiče električna struja, nastaju električne struje koje samo dotle traju dok se magnet ili provodnik kreće. Ovo zbivanje nazvao je Faradej indukcijom i to u prvom slučaju magnetnom, a u drugom voltaindukcijom, a struje tako proizvedene indukovanim ili induciranim strujama;

» indukcija • ženski rod (matematika) Uvođenje u nešto, navođenje na nešto, davanje osnovnih pojmova o nečemu.
log. Zaključivanje iz pojedinačnog o opštem, medot mišljenja kojim se dolazi na osnovu posmatranja do istina o prostornovremenskoj stvarnosti, metoda prirodnih nauka (induktivna metoda); supr. dedukcija;
fig. Navođenje na što, zavođenje.