Šta znači INDRA?

» Indra • ženski rod (mitologija) Božanstvo neba, groma i munje u staroindijskoj mitologiji.