Šta znači INDEKS PRELAMANJA SVETLOSTI?

» indeks prelamanja svetlosti • optika: Odnos između sinusa upadnog i sinusa prelomnog ugla, koji je uvek isti za dve određene sredine, i ne zavisi od veličine upadnog ugla, nego samo od prirode obeju sredina.