Šta znači INDEKLINABILAN?

» indeklinabilan • pridev (lingvistika) Nepromenljiv, bespadežan, koji se ne deklinira (lat.)