Šta znači INDEBITE?

» indebite • prilog (pravo (nauka)) Bez krivice, nedužno; bez prava, bez ovlašćenja.