Šta znači IND DURIJUS?

» ind durijus • lat. ind durius teže, oštrije pravno: osuditi nekoga teže no što ga je osudio niži sud.