Šta znači INCESTUOZAN?

» incestuozan • pridev Rodoskrvljiv, koji je grešan zbog spolnog odnosa s krvnim srodnikom.