Šta znači INCERIRATI?

» incerirati • glagol Uvoštiti, uvoštavati, prevući (ili preliti) voskom; pomešati se voskom.