Šta znači INAUGURISANJE?

» inaugurisanje • imenica Glagolska imenica od inaugurisati (lat.)