Šta znači INAUGURIRANJE?

» inauguriranje • imenica Glagolska imenica od augurirati (lat.)