Šta znači INAUGURACIJA?

» inauguracija • ženski rod Posveta u neko dostojanstvo, svečano uvođenje u zvanje, položaj, dužnost; svečano otvaranje, svečano otkrivanje; započinjanje, označavanje početka. (lat.)