Šta znači INARTIKULACIJA?

» inartikulacija • ženski rod Nejasnoća u izgovaranju, mucanje, mumlanje. (lat.)