Šta znači INARI?

» Inari • imenica (geologija) Jezero u Finskoj, Enare.