Šta znači INANICIJA?

» inanicija • ženski rod Ispražnjavanje; praznoća želuca; nemoć (ili slabost) usled nedostatka hrane.