Šta znači IN?

» in • prefiks U složenicama kada dolazi ispred l piše se i čita il, ispred b, m, p = im, ispred r=ir)č
nerazdvojni odrečni predmetak u latinskom i romanskim jezicima = ne, iskazuje prestanak, suprotnost ili otsustvo i nepostojanje onoga što sadrži u reči, pred kojom stoji, izaženi pojam.
latinski i talijanski predlog, sa značenjem: za kretanje i pravac = u, na, ka; za vreme = do; za rok = na, za smer i svrhu = na, za, radi, zbog. (lat.)

» In • muški rod (geologija) Desna pritoka Dunava, reka u Austriji, u Tirolu.
» In • skraćenica (hemija) Simbol indijuma.