Šta znači IMAGINATIVAN?

» imaginativan • pridev Maštav, koji ima sposobnost zamišljanja, uobražavanja; mašteni, koji potiče od mašte (ili uobrazilje), koji je u vezi sa maštom (ili uobraziljom); koji je pun mašte, koji ima jaku uobrazilju. (lat.)