Šta znači IMAGINARAN?

» imaginaran • pridev Uobražen, zamišljen, tobožnji, koji postoji samo u uobrazilji, nestavaran; imaginarna veličina, mat. uobražena veličina. (lat.)