Šta znači IKARSKI KOMUNISTI?

» ikarski komunisti vidi ikarci.