Šta znači IKAR?

» Ikar • muški rod (mitologija) Sin Dedalov; spasao se sa ocem iz ropstva na Kreti (Kritu) pomoću krila napravljenih od voska, ali, pošto se u letu odviše približio suncu, krila mu se otopila i on pao u more. Po njemu jugoistični deo Egejskog Mora nazvan Ikarsko More; smatra se kao prvi avijatičar. (grč.)