Šta znači IJATROGNOMIKA?

» ijatrognomika • ženski rod Nauka o raspoznavanju i utvrđivanju vrsta bolesti; dijagnostika.