Šta znači IJATRO?

» ijatro • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: lekar, lekarski.