Šta znači IJATRALIPTIKA?

» ijatraliptika • ženski rod (medicina) Veština lečenja mastima; nauka o lečenju bolesti mastima i drugim spoljnim lekovima.