Šta znači IIM?

» IIM • skraćenica Industrija izolacionog materijala.