Šta znači IHTIOFAGI?

» ihtiofagi Ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom (kao npr. neka divlja plemena u Africi i na obalama Arabije i Crvenog Mora). (grč.)