Šta znači IHTIO?

» ihtio • prefiks Predmetak u složenicama koji označava odnos prema ribama (grč.)