Šta znači IHNOGRAFJA?

» ihnografja • gr. trag, pišem, opisujem opisivanje traga; nacrt, plan građevine.