Šta znači IHNOGRAFIJA?

» ihnografija • ženski rod Opisivanje traga; nacrt, plan građevine.