Šta znači IHNOGRAF?

» ihnograf • muški rod Onaj koji crta plan ili nacrt, crtač plana ili nacrta.