Šta znači IHNEVMON?

» ihnevmon • muški rod (životinja) Faraonski pacov, mala i krvoločna životinja iz porodice cibetke (nl. vieridae), živi u Južnoj Evropi i Egiptu; stari Egipćani su ga obožavali.