Šta znači IHA?

» iha • usklik Uzvik pri poskakivanju u igri.