Šta znači IGNORANCIJA?

» ignorancija • ženski rod Neznanje, neznalaštvo; ignorancija juris ili legis, nepoznavanje prava ili zakona; ignorancija supina, hotimično neznanje; ignorancija fakti nepoznavanje činjenice ili događaja.