Šta znači IDEALIZACIJA?

» idealizacija • ženski rod Ulepšavanje, prikazivanje nečega savršenijim, lepšim nego što je u stvarnosti, tj. u liku ideala: oplemenjivanje nečega (grč.)