Šta znači IDEALITET?

» idealitet • muški rod Idealni bitak predmeta sam u svesti saznajnog subjekta;
Idealni bitak idealnih predmeta kao što su matematičke i logičke tvorbe i vrednosti, kji imaju predmetni opstanak za m išljenje i važe vanvremenski;
Bitak u svom totalitetu i savršenstvu, ideja kao idela u apsolutnom idealizmu (Hegel);
Idealno savršenstvo; ono što postoji kao prosta ideja ili predstava; suprotno realitet;
Postojanje ikao ideja ili pretstava (za razliku od realiteta, tj. postojanja u stvarnosti, u prostoru i u vremenu). (grč.)