Šta znači IDEALISTIČKI?

» idealistički • pridev Koji se tiče idealizma, koji je u vezi sa idealizmom, koji ima svojstva idealizma. - Engels: "Marks i ja bejasmo svakako zajedno jedini koji smo iz nemačke idealističke filozofije spasli svesnu dijalektiku i materijalističko shvatanje istorije prirode i istorije".