Šta znači IDEALIST?

» idealist • muški rod Pristalica idealizma; sanjalica, zanesenjak, čovek koji teži za savršenim, idealnim; up. realist, materijalist. (grč.)