Šta znači IDEALI?

» ideali Savršeni ciljevi ili uzori.