Šta znači IDEAL-REALIZAM?

» ideal-realizam fil. shvatanje pookojem je ono što je idealno u isto vreme i realno, idealitet i realitet su korelati, shvatanje da se realno može izvesti iz idealnih principa; učenje da idealnom odgovara nešto realno i da se realno ispoljava u idealnom; shvatanje po kojem je realno nosilac i organ idealnog.