Šta znači IBREĆENJE?

» ibrećenje • imenica Glagolska imenica od ibretiti (se). (tur.)